مشاغل - تست شغل توسط کارفرما

  • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 17
  • جنسیت زن
  • سابقه مورد نیاز 2 سال
  • سطح تخصص کارمند
  • سن 30 - 18

موقعیت های شغلی مشابه

کمپانی کارفرما

زمینه فعالیت : کامپیوتر - سخت افزار و نرم افزار

خلاصه خلاصه خلاصه خلاصه خلاصه خلاصه خلاصه خلاصه خلاصه خلاصه خلاصه خلاصه خلاصه

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

.

توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل

توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل

توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل

توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل

توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل

توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل توضیحات کامل .

زمینه فعالیت فرد

نوع همکاری و حقوق

  • ، " بین 8 تا 12 میلیون تومان "

مزایا

  • وام

موقعیت

  • مشهد محله محله محله محله

تلفن

وبسایت